Vivid™ T8 iz kompanije GE Healthcare - sada preuzmite brošuru proizvoda


Vivid™ T8 – Pouzdanost u zahtevnim uslovima rada

  • Stabilna konstrukcija za dugotrajan rad

  • Širok temperaturni raspon

  • Izvrsna zaštita od prašine

  • Veoma mali broj grešaka u primeni
Vivid is a trademark of the General Electric Company.