Versana Essential™ iz kompanije GE Healthcare - sada preuzmite brošuru proizvoda


Versana Essential™ za opštu medicinu! Prednosti:

  • Pouzdan

  • Povoljan

  • Jednostavno upravljanje podacima
Versana Essential is a trademark of the General Electric Company.