LOGIQ™ E10 iz kompanije GE Healthcare – odmah zatražite personalizovanu ponudu!


Sa aparatom LOGIQ™ E10 imate sledeće prednosti:

  • Efikasniji procesi rada

  • Brže snimanje

  • Preciznija dijagnostikaLOGIQ is a trademark of the General Electric Company.