ViewPoint 6 – účinné riešenia pre profesionálne zobrazovanie a dokumentáciu


ViewPoint 6 a Trium KTG Online* pre použitie v gynekológii

Profesionálne podávanie správ, správa snímok, monitorovanie KTG, dokumentácia pôrodov — všetko z jedného zdroja

ViewPoint 6 pre použitie vo vnútornom lekárstve

Profesionálna diagnostika a správa snímok v endoskopických a ultrazvukových vyšetreniach

ViewPoint 6 a Echopac Suite** pre použitie v kardiológii

Komplexná dokumentácia echokardiografických vyšetrení plus offline analýza snímok pomocou echoPac™ Suite

ViewPoint 6 pre ultrazvukové zobrazovanie ciev

Rýchla a flexibilná dokumentácia snímok a nálezov vo vaskulárnej sonografii s ViewPoint™


*Vyrobené spoločnosťou Trium Analysis Oline GmbH, Mníchov
** EchoPAC Suite je názov plug-in konfigurácie eChopac


Vyžiadajte si teraz svoju osobnú ponuku

Všeobecný opis ViewPoint 6


Odborná dokumentácia


 • Rýchle, multifunkčné, komplexné a jasné
 • Na základe odporúčaní popredných lekárskych združení a dlhoročných užívateľských skúseností
 • Automatický prenos dát
 • Rýchla správa: Archivácia štandardizovaných výsledkov testov jedným kliknutím pre úsporu času
 • Ľahko sa prispôsobí individuálnym potrebám a požiadavkám
 • Integrácia snímok, štandardných kriviek a náčrtov s výsledkami testov
 • Prepínanie medzi vstupnou maskou a tlačeným zobrazením výsledku vyšetrenia jedným kliknutím
 • Rôzne formáty: export výsledkov testov do PDF a DICOM

Komplexná správa snímok


 • Prenos jednotlivých snímok a sekvencií z ultrazvukových systémov a iných zobrazovacích zariadení DICOM, ako aj z analógových a digitálnych obrazových zdrojov (napr. endoskopia)
 • Raw data post-processing (eCHOpac Suite pre Vivid ™ a 4D zobrazenie pre systémy Voluson™ a LOGIQ™)
 • Optimalizácia snímok (napr. zosúladenie kontrastu a jasu), anotácie a merania po testovaní na pracovnej stanici počítača
 • Export anonymizovaných obrázkov a komentovaných záznamov (napr. pre prednášky a prezentácie)
 • Jednoduchý výber obrázkov na tlač výsledkov vyšetrení
 • Opätovné otváranie sekvencie obrázkov
 • Porovnanie obrázkov z predbežných štúdií
 • Odstránenie papierových výtlačkov

Jednoduché pracovné procesy


 • Výnimočné, pokročilé funkcie uľahčujú prenos informácií pomocou EMR (elektronické zdravotné záznamy)
 • Archív obrazových dát pre PACS
 • Automatizovaný prenos snímok a meraných dát
 • Analýza štatistickej databázy s definovateľnými dotazmi

Kontakt


Potrebujete viac informácií?



ViewPoint, EchoPAC, Vivid, Voluson a LOGIQ sú ochranné známky spoločnosti General Electric.