Versana Premier™ od spoločnosti GE Healthcare – získajte svoju osobnú ponuku!


Rýchla a spoľahlivá diagnostika rôznych chorôb

  • Spoľahlivosť

  • Univerzálnosť

  • ProduktivitaVersana Premier is a trademark of the General Electric Company.