Voluson™ E10 от GE Healthcare – изтеглете брошурата на продукта сега


Voluson™ E10 – иновации за повече комфорт при изследване

  • Максимална ефективност

  • Опростен работен процес

  • Бързо и сигурно управление на данни
Voluson is a trademark of the General Electric Company.