Voluson SWIFT – това променя всичко


Предоставя леснота, адаптивност и ефикасност

  • Интуитивен и лесен за употреба.

  • Неограничена възможност за персонализация.

  • Безпрецедентна ефективност, поддържана от Изкуствен интелект.

  • Изчерпателен набор от софтуерни инструменти.


Voluson SWIFT

Voluson е запазена марка на General Electric Company.