Versana Premier™ от GE Healthcare – вземете своята персонална оферта сега!


Бързо и надеждно диагностициране на множество заболявания

  • Надеждна

  • С множество клинични приложения

  • ПроизводителнаVersana Premier is a trademark of the General Electric Company.