Versana Essential™ от GE Healthcare – изтеглете брошурата на продукта сега


Versana Essential™ за OBY/GYN и обща медицина! Вашите предимства:

  • Надеждна

  • Достъпна

  • Лесно управление на данните
Versana Essential is a trademark of the General Electric Company.