Versana Balance™ от GE Healthcare – изтеглете брошурата на продукта сега


  • Професионално изобразяване

  • Бюджетно ориентирана концепция

  • Подобрен цветен доплер

  • Опростен работен процесVersana Balance is a trademark of the General Electric Company.