LOGIQ™ e от GE Healthcare – вземете своята персонална оферта сега!


LOGIQ™ e – вашите предимства:

  • Виждате ясно

  • Бърза диагностика

  • Прецизно насочване
LOGIQ is a trademark of the General Electric Company.