Ultrazvukový systém Invenia ABUS 2.0

Invenia™ ABUS 2.0

Jiný pohled na denzní prsní tkáň.

Vyžádat si cenovou nabídku Kontaktujte nás
  • Přehled produktů
  • Zobrazovací schopnosti
  • Ke stažení

Stručný přehled

Zvýšená citlivost

Používejte systém Invenia ABUS 2.0 jako doplněk k mamografii a zvyšte citlivost detekce karcinomu prsu v denzní prsní tkáni o 57 %¹.

Pokročilé 3D zobrazování

Získejte výhodu kompletního 3D pohledu na prs, včetně koronární roviny k rychlé detekci deformací architektury a multifokálního onemocnění.

Rychlý a efektivní pracovní postup

Se systémem Invenia ABUS 2.0 lze provést kompletní kontrolu za pouhé 3 minuty² – enormní úspora času ve srovnání s tradičním ultrazvukem prsou.

Optimální reprodukovatelnost

Díky standardizovaným pracovním postupům a inteligentním zobrazovacím algoritmům nabízí systém Invenia ABUS 2.0 výjimečnou kvalitu snímků a reprodukovatelnost mezi pracovníky obsluhy.

Invenia ABUS 2.0

Lepší detekce karcinomů prsu

Asi 40 % všech žen po celém světě má denzní prsní tkáň³. Ze zdravotnického pohledu je tento nález spojen se čtyři až šestkrát vyšším rizikem karcinomu prsu⁴. Tradiční mamografie zároveň u denzních prsou naráží na hranice svých možností – asi 33 % karcinomů v denzní prsní tkáni není detekováno⁵.

Z toho důvodu vyvinula společnost GE HealthCare Invenia ABUS 2.0, ultrazvukový systém specificky navržený k detekci karcinomu v denzní prsní tkáni. Invenia ABUS 2.0 se používá jako doplněk mamografie založený na neionizujícím záření. Nabízí automatizované volumetrické 3D ultrazvukové snímání prsu, včetně optimalizace snímků pro přesné a reprodukovatelné výsledky. Diagnostika pořízených snímků trvá obvykle pouze několik málo minut.

Invenia ABUS 2.0

Jasné zobrazení denzní prsní tkáně

Invenia ABUS 2.0. ve vaší každodenní práci

Po krátkém zaškolení našimi experty na ultrazvuk mohou vaši zdravotníci provádět vyšetření pomocí systému Invenia ABUS 2.0. S průměrnou dobou skenování 15 minut získá pacientka komplexní snímek architektury prsu. Poté se vygenerované snímky odesílají do prohlížeče ABUS Viewer, kde je zkontroluje lékař. Kompletní vyhodnocení obvykle netrvá déle než 3 minuty.

Díky pokročilé technologii ABUS jsou 3D objemy reprezentovány v patentované 2mm koronární vrstvě od kůže po hrudní stěnu. Výsledek: Diagnostická funkce umožňující rychlou a intuitivní analýzu i u náročných anatomických a patologických poměrů v prsu.

Ultrazvukové vyšetření pomocí systému ABUS 2.0

Nejdůležitější informace o produktu

Proaktivní a personalizovaná péče o prsa

Pohled na ultrazvukový systém Invenia ABUS 2.0 zepředu
Navržen pro pohodlí pacientek

Navržen pro pohodlí pacientek

Vysokofrekvenční sonda Reverse Curve™ využívá neionizujícího záření a je tvarována tak, aby odpovídala anatomickým poměrům pacientek. Zajišťuje tak kompletní pokrytí prsní tkáně. Konzistentní a homogenní komprese zvyšuje pohodlí pacientky při vyšetření.

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením a ergonomické grafické uživatelské rozhraní systému ABUS 2.0 vás provedou vyšetřením, čímž zajistíte jeho jednoduchý a hladký průběh.

Optimalizace snímků stisknutím tlačítka

Optimalizace snímků stisknutím tlačítka

Pomocí inteligentních zobrazovacích algoritmů můžete minimalizovat artefakty stisknutím tlačítka, a dosáhnout tak výjimečné kvality snímků a reprodukovatelnosti mezi pracovníky obsluhy.

Výkonná zobrazovací architektura

Výkonná zobrazovací architektura

Invenia ABUS 2.0 používá technologii cSound™ Imageformer k vytvoření smysluplných objemů s excelentní kvalitou obrazu. Konvenční parametry ručního ultrazvuku, jako jsou např. zóny zaostření a zesílení, se optimalizují automaticky. Každý pixel je tudíž automaticky zaostřen.

Efektivní diagnostika pomocí systému ABUS Viewer

Efektivní diagnostika pomocí systému ABUS Viewer

Vytvořené snímky jsou odeslány do prohlížeče ABUS, který je navržen pro rychlý a efektivní pracovní postup. 3D objemy jsou reprezentovány v patentované 2mm koronární vrstvě od kůže po hrudní stěnu. Výsledek: Diagnostická funkce umožňující rychlou a intuitivní analýzu i u náročných anatomických a patologických poměrů v prsu.

Vzdělávání a implementace podpory

Společnost GE HealthCare vyvinula komplexní koncept implementace s cílem zajistit hladkou a bezproblémovou integraci systému Invenia ABUS 2.0 do vašeho klinického pracovního provozu.

Školení pro lékaře

Náš program excelence pro lékaře vedou zkušení a certifikovaní specialisté, kteří vám pomohou rychle nabýt sebedůvěru při čtení snímků Invenia ABUS 2.0.

Školení pro lékaře a techniky

Během instalace provede specialista na aplikaci ABUS na pracovišti třídenní školení zaměřené na ultrazvukovou technologii, anatomii, skenování ABUS a analýzu kvality.

Přečtěte si více Číst méně Přečtěte si více
Zdravotník je školen v práci se systémem Invenia ABUS 2.0

Literatura

  1. Wilczek, Leifland, et. al. Adding 3D Automated Breast Ultrasound to mammography screening in women with heterogeneously and extremely dense breasts. European Journal of Radiology 85 (2016) 1554–1563
  2. Blumen, et. al. Comparison of treatment costs for breast cancer by tumor stage, and type of service.
  3. Pisano, E.D., Gatsonis, C., et. al. Diagnostic Performance of Digital versus Film Mammography for Breast-Cancer Screening, N Engl J Med 2005;353. 1- 11
  4. Boyd, N.F., Guo, H., et. al., Mammographic Density and the Risk and Detection of Breast Cancer N Engl J Med 2007, 356 (3): 227-2362
  5. Kolb, T., Lichy, J., Newhouse, J.H., Comparison of the Performance of Screening Mammography, Physical Examination, and Breast US and Evaluation of Factors that Influence Them: An Analysis of 27,825 Patient Evaluations Radiology 2002; 225:165–175

Pro lepší péči o prsy

Zlepšete včasnou detekci, léčbu a sledování

Invenia ABUS 2.0 pomůže vám i vašim pacientkám v průběhu celé péče o prsy – od screeningu po diagnostiku, od stagingu až po sledování.

V první řadě je ultrazvukový systém cenným rozšířením vašich screeningových možností a při použití v kombinaci s mamografií zvyšuje senzitivitu detekce karcinomu prsu v denzní prsní tkáni o 57 %¹. Po stanovení diagnózy umožňuje systém ABUS přesnější plánování léčby, jelikož multiplanární náhledy poskytují kompletní 3D snímek prsu s reprodukovatelnou lokalizací patologických nálezů. A v neposlední řadě umožňuje Invenia ABUS 2.0 pečlivě sledovat úspěšnost neoadjuvantní chemoterapie.

To všechno umožňují inteligentní zobrazovací algoritmy ultrazvukových systémů, včetně funkcí Tissue Equalisation (Ekvalizace tkání), Nipple Shadow Compensation (Kompenzace stínu bradavky), Breast Border Detection (Detekce okraje prsu) a Chest Wall Detection (Detekce hrudní stěny). Tyto algoritmy minimalizují artefakty a zvyšují reprodukovatelnost mezi různými pracovníky obsluhy.

Literatura

  1. Wilczek, Leifland, et. al. Adding 3D Automated Breast Ultrasound to mammography screening in women with heterogeneously and extremely dense breasts. European Journal of Radiology 85 (2016) 1554–1563

Ponořte se do světa Invenia ABUS 2.0

V této části naleznete užitečné a podrobné informace o systému Invenia ABUS 2.0 a jeho funkcích. Podívejte se na brožury, vědecké články a kazuistiky, které nabízí podrobný náhled na funkce a oblasti aplikace našeho ultrazvukového systému.

Máte dotaz? Rádi vás uslyšíme.

Kontaktujte nás