Případová studie: Ekonomické přínosy systému Invenia™ ABUS 2.0

Radiologická klinika nemocnice Acibadem Altunizade dosáhla díky systému Invenia ABUS 44% snížení času radiologa a 18% úspory provozních nákladů. Přečtěte si jejich příběh!

Cover case study economic benefits of Invenia ABUS 2.0