Versana Flare Image

Point-of-Care Ultrasonografie

Kurzy pro praktické lékaře

Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je moderní způsob využití ultrasonografie v medicíně. Podstatou POCUS je jednoduché, pragmatické a rychlé ultrasonografické vyšetření pacienta s akutním symptomem nebo syndromem prováděné a interpretované ošetřujícím zdravotníkem na místě, kde se právě pacient nachází. Výsledek vyšetření má pomoci ihned zodpovědět specifickou diagnostickou nebo terapeutickou otázku, anebo usnadnit terapeutickou proceduru.

Jedním z velmi perspektivních oborů pro využití POCUS je všeobecné praktické lékařství. Začlenění této diagnostické metody do rutinní praxe může zvýšit efektivitu poskytované péče, urychlit diagnostický proces, zvýšit diagnostickou jistotu, urychlit nasazení správné léčby a také přispět k vyšší spokojenosti pacienta.

Skupina lékařů sdružených pod aktivitou POCUS iGP (Point of Care Ultrasound Implementation in General Practice) si dala za cíl vytvořit co nejlepší podmínky pro implementaci metody POCUS do rutinní ambulantní péče poskytované všeobecnými praktickými lékaři. Toto úsilí je podporováno Pracovní skupinou pro ultrazvuk v primární péči Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Pracovní skupinou urgentní ultrasonografie Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Hlavním partnerem v oblasti technické a logistické podpory je GE HealthCare.

Kurzy

Nadcházející kurzy

Minulé kurzy

POCUS srdce

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS ve vztahu k POCUS srdce. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Brno, Czech Republic

02.12.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

Základní kurz POCUS

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS pleury a plic, vyšetření hlubokého žilního systému dolních končetin. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Praha, Czech Republic

25.11.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

POCUS srdce

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS ve vztahu k POCUS srdce. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Praha, Czech Republic

04.11.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

POCUS Břicho a měkké tkáně - dvoudenní kurz

Kurz POCUS Břicho a měkké tkáně pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky sonografie břicha a měkkých tkání dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření břicha a měkkých tkání

Brno, Czech Republic

03.11.2023 - 04.11.2023

Standardní cena

7.000,- Kč

Členové Mladých praktiků

3.500,- Kč

POCUS Břicho a měkké tkáně – dvoudenní kurz

Kurz POCUS Břicho a měkké tkáně pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky sonografie břicha a měkkých tkání dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření břicha a měkkých tkání

Praha, Czech Republic

27.10.2023 - 28.10.2023

Standardní cena

7.000,- Kč

Členové Mladých praktiků

3.500,- Kč

POCUS Břicho a měkké tkáně – dvoudenní kurz

Kurz POCUS Břicho a měkké tkáně pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky sonografie břicha a měkkých tkání dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření břicha a měkkých tkání

Praha, Czech Republic

15.09.2023 - 16.09.2023

Standardní cena

7.000,- Kč

Členové Mladých praktiků

3.500,- Kč

Základní kurz POCUS

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS pleury a plic, vyšetření hlubokého žilního systému dolních končetin. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Brno, Czech Republic

09.09.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

POCUS Břicho a měkké tkáně – dvoudenní kurz

Kurz POCUS Břicho a měkké tkáně pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky sonografie břicha a měkkých tkání
dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření břicha a měkkých tkání

Brno, Czech Republic

12.05.2023 - 13.05.2023

Standardní cena

7.000,- Kč

Členové Mladých praktiků

3.500,- Kč

Základní kurz POCUS

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS pleury a plic, vyšetření hlubokého žilního systému dolních končetin. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Brno, Czech Republic

22.04.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

Základy sonografie pohybového aparátu

Kurz Základy sonografie pohybového aparátu pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky muskuloskeletální sonografie dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření jednotlivých krajin pohybového aparátu.

Praha, Czech Republic

24.03.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

POCUS Břicho a měkké tkáně – dvoudenní kurz

Kurz POCUS Břicho a měkké tkáně pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky sonografie břicha a měkkých tkání
dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření břicha a měkkých tkání

Praha, Czech Republic

10.03.2023 - 11.03.2023

Standardní cena

7.000,- Kč

Členové Mladých praktiků

3.500,- Kč

POCUS srdce

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS ve vztahu k POCUS srdce. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Brno, Czech Republic

04.03.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

POCUS Břicho a měkké tkáně – dvoudenní kurz

Kurz POCUS Břicho a měkké tkáně pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky sonografie břicha a měkkých tkání
dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření břicha a měkkých tkání

Brno, Czech Republic

10.02.2023 - 11.02.2023

Standardní cena

7.000,- Kč

Členové Mladých praktiků

3.500,- Kč

Základy sonografie pohybového aparátu

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS pleury a plic, vyšetření hlubokého žilního systému dolních končetin. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Praha, Czech Republic

03.02.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

Základní kurz POCUS

Teoretická a praktická výuka základů Point-of-Care ultrasonografie - POCUS pleury a plic, vyšetření hlubokého žilního systému dolních končetin. Kurz koncipován pro využití v ambulanci všeobecného praktického lékaře. Práce v malých skupinách, vyšetřování zdravých figurantů. Zajištění studijního materiálu. Jednodenní kurz.

Brno, Czech Republic

14.01.2023

Standardní cena

4.500,- Kč

Členové Mladých praktiků

2.250,- Kč

Máte dotaz? Rádi vás uslyšíme.

Kontaktujte nás