EchoPAC™ Connect*

Nabízí vám flexibilitu, kterou potřebujete pro jedinečný způsob své práce, ať už je vaše oddělení vybaveno serverem ViewPoint™ 6, technologií Centricity™ PACS nebo jakoukoli technologií PACS třetích stran.⁴

Vyžádat si cenovou nabídku Spojte se s námi

Stručný přehled

Připojte se odkudkoli

Přístup z jakéhokoli počítače zapojeného do vaší sítě, na pracovišti nebo vzdáleně.¹

Produkty více prodejců³

Vizualizujte, měřte, diagnostikujte 2D a 3D snímky z „přístrojového parku“ od více prodejců.

Síla EchoPAC Connect*

Použití systému Vivid při měření deformace a 4D měření, od rutinních až po složité případy.

Bezproblémové zkušenosti

Aktualizace jediného serveru provede aktuální údržbu celého vašeho „přístrojového parku“ EchoPAC Connect*.

Vy rozhodujete: kdo, kde, a kdy.

Připojte se odkudkoli – a kdykoli – ke kterémukoli akvizičnímu systému.³

EchoPAC Connect* vám nabídne naprostou volnost pro jedinečný způsob vaší práce, ať už je vaše oddělení vybaveno serverem GE HealthCare ViewPoint 6, technologií Centricity PACS nebo jakoukoli technologií PACS třetích stran.⁴ Provádějte svá měření a diagnostiku – s využitím 2D i 3D snímků – na pracovišti i vzdáleně, v téže vynikající kvalitě jako na vašich akvizičních ovládacích panelech.

Produkty více prodejců³. Vytěžte z celého svého „přístrojového parku“ maximum.

Se systémem EchoPAC Connect* můžete využít široké spektrum 2D a 3D aplikací Vivid, od standardních po nejvyspělejší měření, nehledě na to, který ovládací panel byl použit k pořízení snímků vašich pacientů.

Přečtěte si více Číst méně Přečtěte si více

S podporou umělé inteligence. Zdokonaleno vámi.

EchoPAC Connect* těží z výhod nejnovější technologie založené na umělé inteligenci (UI) a zavedené na Vivid Ultra Edition,** což pomáhá omezit rutinní úkoly a zlepšit efektivitu pracovních postupů. Díky Easy AFI LV získáte po jednom kliknutí obojí, celkové i segmentální napětí a také měření ejekční frakce. Měření je provedeno za méně než 15 sekund.²

Přečtěte si více Číst méně Přečtěte si více

Díky zdokonaleným funkcím se dozvíte více.

EchoPAC Connect* vám pomůže dostat se k detailnějším údajům díky řadě pokročilých aplikací, jako je MyoCardial Work – unikátní nástroj, který využívá parametry méně závislé na zátěži než jen samotné napětí.

Poraďte si efektivně s vysokou pracovní zátěží a vyřešte nedostatek persnálu.

Známé uživatelské rozhraní Vivid umožňuje personálu rychlejší zaučení a na ergonomické pracovní stanici lze pohodlněji vytvářet analýzy a reporty.
Díky možnostem analyzovat snímky až po vyšetření se členové týmu mohou zaměřit na pacienta během jejich pořizování, což může pomoci zvýšit uspokojení z práce.

Hladké začlenění do pracovního postupu – bez hardwarového klíče

Ať je vaše oddělení vybaveno serverem ViewPoint 6 společnosti GE HealthCare, technologií Centricity PACS nebo jakoukoli technologií PACS třetích stran,⁴ snadné začlenění systému EchoPAC Connect* zjednoduší váš každodenní pracovní režim.
Váš EchoPAC Connect* je k dispozici kdykoli, z jakéhokoli počítače, odkudkoli,¹ aniž byste byli nuceni použít hardwarový klíč. Již žádné riziko jeho ztráty ani plýtvání času a energie při jeho hledání na vašem oddělení. Získejte více volnosti a zaměřte se na důležitější úkoly.

Pocit klidu a jistoty pro vaše IT oddělení

EchoPAC Connect* vám zajistí spokojenost s bezproblémovým pracovním postupem díky instalaci centralizované serverové architektury a serveru DICOM.
DICOM SR Measurement Transfer (přenos měření) včetně standardního a vlastního měření umožňuje snadnou integraci do systémů výkazů a EMR (elektronických zdravotních záznamů) společnosti GE HealthCare či jiných výrobců.⁴

Přečtěte si více Číst méně Přečtěte si více

Reference

* EchoPAC Connect* je marketingový název pro EchoPAC Plug-in (v206) v kombinaci s GE HealthCare Host.

**„Ultra Edition“ nepředstavuje název výrobku, nýbrž označuje verzi portfolia Vivid uvedenou na trh v roce 2022. Všechny funkce produktů nemusí být dostupné na všech trzích. Bližší informace získáte od místního obchodního zástupce.

1. Pro diagnostické použití v prostředí Citrix za použití IT sítě nemocnice.
2. Výsledek měření času k napětí se může lišit v závislosti na srdečním tepu, snímkové frekvenci a systému Vivid. Ověření výkonnosti provedené specialisty na klinické aplikace ve společnosti GEHC za použití systému Vivid™ (DOC2739637).
3. EchoPAC Connect™ Plug-in nabízí schopnosti základního a pokročilého prohlížení a kvantitativní analýzy u 2D, 4D a vícedimenzionálních ultrazvukových parametrických snímků ze skenerů řady GE HealthCare Vivid™, snímků DICOM® a 3D/4D z „ultrazvukových přístrojových parků“ od více prodejců.
4. Umožněno integrací ViewPoint™ 6 Desktop.
5. The Role of AI in Streamlining Echocardiography Quantification White Paper, KristinMcLeod and Jurica Sprem – JB20789XX.
6. Na základě výsledků studie času a pohybu „JB49055XX – CardiacAuto Doppler“ provedené společností GE; studie zjistila úsporu času související se zvýšením produktivity práce až ~8 ročně na jednoho pracovníka obsluhujícího ultrazvuk ve zdravotnickém zařízení.

Několik uživatelů systému EchoPAC Connect™ Plug-in může otevřít tytéž záznamy pacienta současně. Avšak pouze první uživatel bude mít přístup ke všem funkcím EchoPAC Connect™ Plug-in. Ostatní uživatelé budou mít přístup pouze k prohlížení záznamů pacienta.

Chování systému se může měnit podle hostitelského prostředí, do něhož je EchoPAC Plug-in začleněn.

Máte dotaz? Rádi vás uslyšíme.

Kontaktujte nás