Řešení a specialisté na cestě péče o játra

Image

Screening


 • Režim B a režimy barevného doppleru
 • Technologie UGAP (Ultrasound-Guided Attenuation Parameter)
Image

Diagnostika a řízení


 • Režim B a režimy barevného doppleru
 • Technologie CEUS (Contrast Enhanced Ultrasound)
 • Elastografie 2D střihové vlny (2D SWE)
 • Technologie UGAP (Ultrasound-Guided Attenuation Parameter)
 • Objemová navigace (V Nav)
Image

Plánování a vedení léčby


 • Speciální ultrazvukové sondy
 • Technologie CEUS (Contrast Enhanced Ultrasound)
 • Navigace v objemu (V Nav) s 2D/3D GPS
 • Řešení Navádění jehly
Image

Monitorování


 • Režim B a režimy barevného doppleru
 • Kontrastní ultrasonografie (CEUS - Contrast Enhanced Ultrasound)
 • Elastografie 2D střihové vlny (2D SWE)
 • Technologie UGAP (Ultrasound-Guided Attenuation Parameter)
 • Objemová navigace (V Nav)
 • Asistent pro porovnávání

Komplexní řešení pro management onemocnění jater

Image

Pro management pacientů s rakovinou jater a chronickými onemocněními jater, včetně pacientů s NAFLD, NASH a ASH, lékaři potřebují ultrazvukový systém, který jim pomůže identifikovat choroby v raném stádiu, sledovat progresi a činit informovaná rozhodnutí pro optimalizaci efektivity léčby.

Naše řešení Liver (játra) vám pomůže učinit skutečnou změnu v životě vašich pacientů. Architektura cSound™ kombinuje univerzální sondy XDclear™ a cSound Imageformer pro poskytnutí výjimečné kvality obrazu. Pokročilé nástroje, jako 2D elastografie se střižnou vlnou, technologie UGAP (Ultrasound-guided attenuation parameter), fúzní zobrazování a kontrastní ultrasonografie (CEUS) umožňují lékařům přístup k široké škále stavů jater.

Spolehlivá diagnóza


Náš ultrazvukový systém umožňuje lékařům získat mimořádná zobrazení širokého spektra pacientů. Další generace architektury systému cSound poskytuje hlubokou sílu průniku pro podporu kvalitního zobrazování, zejména pacientů s vysokým BMI.

Automaticky optimalizovaná zobrazení: Systém cSound Imageformer průběžně poskytuje neuvěřitelně jednotná zobrazení blízkého a vzdáleného pole. Zaostřovat není potřeba - informace, které potřebujete, jsou okamžitě k dispozici.

Radiantflow™: Poskytuje téměř 3D vzhled k vylepšení vizualizace drobných cév a cévních vzorů v hmotách, zejména v kombinaci s mikrovaskulárním zobrazováním (Micro Vascular Imaging - MVI).

Mikrovaskulární zobrazování (Micro Vascular Imaging - MVI): Režim průtoku s vysokým rozlišením pomáhá lékařům rozlišovat subtilní změny cév ve spojení s chronickým onemocněním jater. Další vylepšení nastává při použití s Radiantflow.

Výběr vysoce výkonných sond: Sondy XDclear řady E poskytují vysokou věrnost reprodukce, široké vlnové pásmo pro hluboký průnik a vysoké rozlišení. Dodávají se s vodítkem jehly Verza™, které má pět úhlů pro vizualizaci jehly k minimalizaci slepých zón pro precizní umístění.

Komplexní nástroje


Zlepšujeme kvalitu vaší práce a pomáháme učinit rozdíl v životech vašich pacientů.

Image

Technologie UGAP (Ultrasound Guided Attenuation Imaging): Nový nástroj pro kvantifikaci steatózy jater, který usnadňuje brzkou detekci a monitorování pacientů s NAFLD, NASH a ASH.

Objemová navigace (Volume Navigation - V Nav): Spojuje dřívější vyšetření PET, MR, CBCT, CT nebo 3D ultrazvukové vyšetření s ultrazvukovým skenováním v reálném čase pro pomoc s korelováním a simultánním vyhodnocováním informací.

Elastografie 2D střihové vlny (2D SWE): Umožňuje kvalitativní a kvantitativní posouzení elasticity tkáně. Dodává se také jako indikátor kvality elastografie střihové vlny pro podporu přesvědčivých měření.

Kontrastní ultrasonografie (Contrast Enhanced Ultrasound - CEUS): Nástroj pro diagnostickou vizualizaci a posuzování vaskularity tkáně a vzoru fokálních lézí před ablací a po ní, včetně analýzy TIC.

Zobrazování B-flow™: Systém pro vizualizaci ozvěn průtoku krve bez překryvu žilní stěny pro skrytí detailů. Záchyt B-flow™ s rekonstrukcí poskytuje 3D zobrazení cév pro vyhodnocení perfuze.

Výstižný pracovní postup


Systém vám pomáhá dosáhnout nových úrovní efektivity práce, takže máte více času k tomu, abyste se věnovali svým pacientům.

Image

Výjimečný mobilita: Systémy se snadno vejdou do stísněných nemocničních pokojů. Baterie Power Assistant eliminuje potřebu rebootování a můžete dokonce skenovat při bateriovém napájení. Úložiště v přístroji zajišťuje, že jsou dodávky stále po ruce.

Efektivní provoz: Ergonomické uživatelské rozhraní je vybaveno snadno dosažitelnými ovládacími prvky, nastavitelnou plovoucí klávesnicí a pohyblivým monitorem k urychlení procedur.

Automatická registrace pro fúzní zobrazování: Zvýšení přesnosti a správnosti intervenčních procedur řízených zobrazením. Nástroj Active Tracer umožňuje automatickou registraci jedním kliknutím pro snímky z CT, MR a CBCT, zlepšující přesnost a usnadňující zvládání pohybu a dýchání pacienta a pohyby vysílače.

Nezpracovaná data: Rozšířené možnosti usnadňují uživatelům použití široké škály možností zpracování a kvantifikace zobrazení po vyšetření. To umožňuje operátorovi extrahovat a znovu analyzovat informace, aniž by byla prodloužena doba vyšetření.

Automatická segmentace lézí: Tento produktivní nástroj na bázi AI automaticky sleduje hranice léze a generuje dvourozměrná měření pouhými několika stisknutími kláves.

Asistent skenování: Poskytuje individuálně přizpůsobitelnou automatizaci pro pomoc uživatelům v každém kroku ultrazvukového vyšetření a pro omezení počtu stisknutí kláves a doby vyšetření.

Asistent pro porovnávání: Snadno vyvolá předchozí vyšetření pro porovnání stran vedle sebe, což napomáhá k nastavení vyšetření a podporuje spolehlivou diagnózu.

Aplikace Asistent foto: Pořizování fotografií relevantních anatomických struktur chytrým telefonem nebo tabletem a jejich bezdrátový přenos do ultrazvukového systému pro začlenění s klinickými zobrazeními - poskytuje cenný kontext pro posuzujícího lékaře.

Aplikace Dálkové ovládání: Používejte systém LOGIQ z tabletu nebo telefonu, kde je nahraná aplikace LOGIQ Smart.

Chytrá investice


GE Healthcare urychluje inovaci a činí z ní chytrou volbu pro dnešní i budoucí aplikace. Systémy jsou dostupné s kompletní sadou robustních funkcí a škálovatelnými volbami.

Digitální platforma A na A: SZůstaňte na špičce klinického zobrazování s naší digitální platformou A na A vytvořenou speciálně tak, abyste mohli přidávat funkce dalších generací v následujících letech.

SonoDefense: Mnohavrstevný přístup GE ke kybernetické bezpečnosti umožňuje udržet bezpečnost a funkčnost systému čelícího kybernetickým hrozbám a pomáhá chránit data pacientů před neautorizovaným přístupem.

Image

Známé uživatelské rozhraní: Nová řada LOGIQ E10 poskytuje větší funkčnost při zachování snadné uživatelské obsluhy, která se stala charakteristickým znakem designu rozhraní LOGIQ.

Digitální podpora: Široký výběr efektivních nástrojů pomáhá uživatelům, administrátorům a operačnímu personálu zlepšit produktivitu, včetně dálkové správy přednastavení, analytiky výkonu, aktualizací softwaru a bezpečnosti, klinického školení naživo a pokročilé diagnostiky systému.

jaterní vyšetřovací cesta


Jaterní onemocnění


Management difuzních onemocnění

Elastografie střihové vlny 2D


Kvantitativní diferenciace tkáně pro umožnění spolehlivého rozhodování

Měření elasticity tkáně je užitečné pro diagnostikování a monitorování léčby pacientů s chronickým onemocněním jater a dalšími chorobnými stavy. Čím jsou data reprodukovatelnější, tím větší výhodu představují při rozhodování.

Naše řešení

Dvourozměrná elastografie střihové vlny, vytvořená pro usnadnění přesné diagnózy, kvantifikuje elasticitu tkáně a poskytuje barevně značené elastogramy. Tento pokročilý nástroj pomáhá snížit potřebu invazivních postupů a umožňuje lékařům dosažení vyšší spolehlivosti při rozhodování o managementu pacienta.

Mimořádná kvalita obrazu umožňuje lékařům diagnostikovat a monitorovat široké spektrum stavů.

Image

Automaticky optimalizovaná zobrazení: Nástroj cSound™ Imageformer automaticky a průběžně poskytuje zobrazení vysoké kvality v široké škále klinických scénářů. Mimořádně kvalitní snímky jsou rychle transformovány do efektivních studií, zvláště významných v náročných případech.

Referenční materiály – pro klasifikaci fibrózy jater: Získání náhledu do klasifikace fibrózy jater s bílou knihou a referenčním grafem.

Vynikající frekvence snímků: Rychlé pořizování snímků umožňuje vyšetření velké oblasti tkáně při každém přenosu při omezení doby vyšetření a prevenci degradace zobrazení.

Výběr vysoce výkonných sond: ESondy E-Series a XDclear™E poskytují silnou a vysokou věrnost reprodukce a také široké vlnové pásmo pro působivý a hluboký průnik a vysoké rozlišení.

Indikátor kvality elastografie střihové vlny: Určeny ke zvýšení spoléhání lékařů na kvalitu střihových vln a tím na přesnost měření.

Dvourozměrná elastografie střihové vlny umožňuje kvalitativní posouzení elasticity tkáně pro pomoc s rostoucím počtem aplikací.

Image
Elastografie střihové vlny 2D
C1-6-D
Image
Elastografie střihové vlny 2D s indikátorem kvality, C1-6-D
Image
Elastografie střihové vlny 2D,
C1-6-D
Image
Elastografie střihové vlny 2D,
C1-6-D
Ultrazvuk GE umožňuje, aby byla elastografie střihové vlny provedena rychle ve stejném čase jako ultrazvukové vyšetření břicha. Mimořádná reprodukovatelnost pomáhá urychlit vyšetření a omezit závislost na operátorovi.

Image

Individuálně přizpůsobitelné pracovní listy: Optimalizace efektivity odečtů přizpůsobením pracovních listů specifickým anatomickým oblastem.

Automatické pořizování měření:Pracovní postup s pořizováním jednoho a více snímků zvyšuje efektivitu a přesnost pořizování vyšetření a zobrazování výsledků, čímž je podporována produktivita ve vytížených laboratořích.

Větší počet měření: Měření více oblastí pro přístup k různým tuhostem tkáně v orgánu nebo v oblasti.

Možnosti flexibilního zobrazení: Uživatelem programovatelné zobrazení kvalitativního posouzení tuhosti tkáně v kilopascalech (kPa), rychlosti (m/s) nebo kPa i m/s s možností volby formátu zobrazení.

Nezpracovaná data: Rozšířené možnosti dvojité obrazovky usnadňují uživatelům použití široké škály možností zpracování a kvantifikace zobrazení po vyšetření. To umožňuje operátorovi extrahovat a znovu analyzovat informace, aniž by byla prodloužena doba vyšetření. Charakterizace tkáně je ještě efektivnější, když se použije elastografie střihové vlny 2D ve spojení s nástroji k vylepšení pracovního postupu, jako jsou následující:

 • Asistent pro porovnávání: Snadno vyvolá předchozí vyšetření pro porovnání stran vedle sebe, což napomáhá k nastavení vyšetření a podporuje spolehlivou diagnózu.
 • Asistent skenování: Automatizuje opakované měření úkolů a pomáhá standardizovat protokol skenování.
 • Objemová navigace: Spojuje dřívější vyšetření PET, MR, CBCT, CT nebo 3D ultrazvukové vyšetření s ultrazvukovým skenováním v reálném čase pro pomoc s korelováním a simultánním vyhodnocováním informací.
Stáhnout bílou knihu SWE 2D

UGAP

Technologie UGAP (Ultrasound-Guided Attenuation Parameter)

UGAP je zobrazením řízená metoda kvantifikace zeslabení zvukové vlny v jaterní tkáni v reálném čase, používající standardní ultrazvukovou sondu k výpočtu reprezentativní hodnoty signálu v různých místech jaterní tkáně.

Zeslabení ultrazvuku je jedním z důležitých ukazatelů hodnocení ztučnělých jater. Prevalence nealkoholického ztučnění jater (NAFLD) a steatohepatitidy se celosvětově zvyšuje s nárůstem výskytu obezity. U určitého procenta těchto pacientů přejde do cirhózy jater s možností hepatocelulárního karcinomu z důvodu apoptózy hepatocytů, zánětu a fibrózy.

Biopsie jater představovala dlouhou dobu metodu k diagnostice steatózy, která je však invazivní. Vzhled ultrazvukového zobrazení režimu B se široce používá pro kvalitativní detekci steatózy jater a je známo, že se zeslabení zvyšuje s rostoucím množstvím tuku v játrech. UGAP je neinvazivní, rychlá a přesná metoda kvantifikace steatózy jater.

Image
UGAP1: UGAP jater s C1-6-D, mapa zeslabení
Image
UGAP2: UGAP jater s C1-6-D, mapa kvality

Stáhnout bílou knihu UGAP

Management lokálních jaterních lézí

CEUS

Kontrastní ultrasonografie (CEUS - Contrast Enhanced Ultrasound)

Image
Vizualizace vaskularity tkáně s mimořádnými detaily

Protože jsou léze často isoechoické, může být obtížné je detekovat a charakterizovat s použitím konvenčního ultrazvuku - je pak obtížné diagnostikovat stav a monitorovat léčbu.

Naše řešení

Naše zobrazování s kontrastním činidlem umožňuje lékařům získat jasnější obraz struktury tkáně a vaskularity léze optimalizací rovnováhy mezi penetrací a rozlišením pro zlepšenou citlivost kontrastu. To pomáhá zvýšit schopnost lékaře detekovat a charakterizovat léze.

Pokročilá platforma systému zobrazení poskytuje sílu průniku i v případech vysokého BMI.

Image

Automaticky optimalizovaná zobrazení: Nástroj cSound™ Imageformer automaticky a průběžně poskytuje zobrazení vysoké kvality v široké škále klinických scénářů. Mimořádná zobrazení jsou rychle pořizována s výsledkem efektivních studií, což je zvláště důležité v technicky náročných případech.

Amplitudová modulace (AM): Tato sofistikovaná, vysoce citlivá technika zobrazování kombinuje skvělé potlačení tkáně s vynikajícím průnikem a umožňuje tak excelentní zobrazení, zejména u technicky náročných pacientů.

AM/PI: Kombinované tvary vlny umožňují skvělé prostorové rozlišení, jednotnost zobrazení a průnik.

Obrácení fází (PI): Větší počet tvarů vlny PI umožňuje skvělé prostorové a časové rozlišení u široké škály klinických aplikací od abdominálních po povrchová vyšetření.

Výběr vysoce výkonných sond: Zobrazování s kontrastním činidlem je podporováno v široké škále sond pro skvělou klinickou flexibilitu v abdominálním, povrchovém, endokavitárním, cévním, srdečním a intervenčním zobrazování.

Robustní nástroje ke zlepšení zobrazování s kontrastním činidlem umožňují přesnější a informovanější posuzování.

Křivky časové intenzity (TIC): S použitím filmové smyčky nezpracovaných dat mohou lékaři snadno analyzovat rychlost, intenzitu a disperzi kontrastních mikrobublinek k posouzení křivek wash-in/wash-out několika oblastí zájmu.

Kontrastní parametrické zobrazování: Tento nástroj k následnému zpracování nezpracovaných dat umožňuje vizualizaci časů příchodu mikrobublinky po celém zobrazení. Výsledné barevné mapové zobrazení poskytuje informace, které pomáhají podpořit přesnou charakterizaci léze.

Image
Parametrické zobrazení jater, C1-6-D
Image
Cystická renální hmota metodou CEUS, C1-6-D
Image
Jaterní hmota metodou CEUS, C1-6-D

Režimy průtoku


Posuzování průtoku krve a struktury cévní stěny poskytuje zásadně důležité údaje v široké škále oblastí lékařské péče. Lékaři potřebují vysokou frekvenci snímků a skvělé prostorové rozlišení pro posouzení hemodnamického průtoku cévou bez rušení okolních tkání pro objasnění precizní cévní architektury.
Image

Naše řešení


Zobrazování B-flow™: Umožňuje přímou vizualizaci ozvěn průtoku krve v reálném čase bez překryvu žilní stěny pro skrytí detailů. Informace z tohoto nástroje, který je určen pro pomoc s usnadněním přesných diagnóz, jsou prezentovány v šedé stupnici zobrazení s různými intenzitami šedé, které představují rychlost a dynamiku reflektorů krve. Záchyt B-flow™ s rekonstrukcí poskytuje 3D zobrazení cév pro vyhodnocení perfuze.

Mikrovaskulární zobrazování (Micro Vascular Imaging - MVI): Režim průtoku s vysokým rozlišením pomáhá lékařům rozlišovat subtilní změny cév ve spojení s chronickým onemocněním jater. Další vylepšení nastává při použití s Radiantflow.

Radiantflow™: Poskytuje téměř 3D vzhled k vylepšení vizualizace drobných cév a cévních vzorů v hmotách, zejména v kombinaci s mikrovaskulárním zobrazováním (Micro Vascular Imaging - MVI).

Stáhnout bílou knihu průtoku

Objemová navigace

Další úroveň spolehlivosti v plánování a vedení jehly


Lékaři jsou závislí na ultrazvuku, který jim pomáhá vést jehly a ablační zařízení, lokalizovat anatomii a patologii a monitorovat procedury. Přesnost a rychlost jsou zásadně důležité pro podporu spolehlivých zákroků.

Naše řešení


Čím efektivnější jsou vaše postupy, tím více životů můžete každý den ovlivnit. Architektura cSound™ kombinuje univerzální sondy XDclear™ a cSound Imageformer pro poskytnutí výjimečné kvality obrazu v široké škále diagnostických a terapeutických postupů. Dostupné pracovní nástroje, jako vedení jehly 2D a 3D/GPS, mohou pomoci zkrátit dobu procedury.
Image

Objemová navigace nabízí pokročilé funkce pro procedury vedené zobrazováním, mimo jiné:

 • Fúzní zobrazování: Spojení ultrazvuku v reálném čase se sadou objemových dat DICOM® (CT, MR, PET/CT, CBCT, SPECT a 3D CEUS) pro pomoc se zvýšením preciznosti v intervenčních procedurách vedených zobrazením.
 • Markery 3D GPS: Mocný nástroj 3D v reálném čase pro plánování a monitorování ablace.
 • Navádění 2D/3D GPS: Vizuální sledování polohy v průběhu skenování s použitím technologie podobné GPS a označení zvolených bodů zájmu pro úsporu času a zvýšení spolehlivosti.
 • Navádění hrotu jehly: Pomáhá uživatelům navigovat intervenční procedury v rovině nebo mimo rovinu. Dodávaný nástroj Virtual Tracking (virtuální navádění) zobrazuje projektovaný náhled jehly v průběhu procedur.

Automatická registrace pro fúzní zobrazování: Sofistikovaný navigační nástroj napomáhá zvýšení přesnosti a správnosti intervenčních procedur řízených zobrazením. Nástroj Active Tracker umožňuje automatickou registraci jedním kliknutím pro snímky z CT, MR, CBCT a 3D CEUS, zlepšující přesnost a usnadňující zvládání pohybu a dýchání pacienta a pohyby vysílače.

Vyvolání požadavku na více modalit: Přístup jedním kliknutím k předchozím vyšetřením pro porovnání stránky vedle stránky s živým ultrazvukovým zobrazením.

Stáhnout prodejní list intervencí

Potřebujete další informace?


JB00018CZ