Základy sonografie pohybového aparátu

  • 03.02.2023

Kurz Základy sonografie pohybového aparátu pro praktické lékaře bude koncipován jako úvod do problematiky muskuloskeletální sonografie dospělých ve formátu „POCUS – point of care sonography“. V rámci kurzu budou nejprve probrány fyzikální základy této vyšetřovací metody, včetně možností různých typů zobrazování a praktického využití. Bude probrána relevantní (sono)anatomie a nastínění základních vyšetřovacích postupů sonografického vyšetření jednotlivých krajin pohybového aparátu.