Studium przypadku: Zautomatyzowana ultrasonografia piersi 3D (ABUS) w praktyce

Dowiedz się więcej o narzędziu do przesiewowego badania piersi i jego potencjalnej roli w przedoperacyjnym określaniu stopnia zaawansowania. Pobierz studium przypadku już teraz!