Μελέτη περίπτωσης: (ABUS) στην πράξη

Μάθετε περισσότερα για το εργαλείο πυκνής διαλογής μαστού και τον πιθανό ρόλο του στην προεγχειρητική σταδιοποίηση. Κατεβάστε τη μελέτη περίπτωσης τώρα!