Rodzina Venue™ – automatyczne narzędzie do pomiaru wskaźnika zapadalności IVC.

Pobierz oficjalną księgę (PDF) tutaj.