Οικογένεια Venue™ – Αυτόματο εργαλείο για τη μέτρηση του δείκτη συρρίκνωσης IVC.

Κατεβάστε τη λευκή σας βίβλο (PDF) εδώ.