Σειρά LOGIQ™ E10 από την GE HealthCare - λάβετε την προσωπική σας προσφορά τώρα!

Με τη σειρά LOGIQ E10 έχετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Αποτελεσματικότερες ροές εργασίας
  • Ταχύτερη απεικόνιση
  • Ακριβείς διαγνώσεις