Zrównoważone rozwiązania ultradźwiękowe dla odpornego jutra — pobierz teraz swoją publikację.

W GE HealthCare jesteśmy zaangażowani w dążenie do wczesnej, precyzyjnej i dostępnej diagnostyki. Jednak bardzo ważne jest, abyśmy robili to przy ograniczonym wpływie na cenne i rzadkie zasoby, które są niezbędne do życia. Dlatego zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.