Συμβόλαια σέρβις FOCUS - λάβετε την προσωπική σας προσφορά τώρα!

Συμβάσεις υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

  • Απομακρυσμένη υποστήριξη
  • Έλεγχος ηλεκτρονικής υγείας
  • Επιτόπια προληπτική συντήρηση
  • Φροντίδα καθετήρα
  • και πολλά άλλα