Το Voluson S8 Touch από τη GE HealthCare – Ζητήστε την προσωπική σας προσφορά τώρα!

Το Voluson S8 Touch - πρωτοπόρο στην άνεση λειτουργίας και την παραγωγικότητα

  • Αξιόπιστα ευρήματα
  • Επιλεκτική εμφάνιση
  • Βέλτιστη διείσδυση
  • Τρισδιάστατη, ρεαλιστική εμφάνιση
Vivid E95 ultrasound system