Αυτοματοποιημένη απεικόνιση λειτουργιών (AFI) - κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο τώρα.

Εμβαθύνετε στην πρωτοποριακή τεχνολογία της GE HealthCare για την απεικόνιση παραμορφώσεων και την παρακολούθηση στίγματος σε 2D και 4D.