Ο ανιχνευτής mini 9VT-D από την GE HealthCare – λάβετε την προσωπική σας προσφορά τώρα!

Μικρότερος καθετήρας. Καλύτερη πρόσβαση.

  • Μικρό μέγεθος και όγκος άκρου
  • Αυξημένη πρόσβαση ακόμη και σε παιδιατρικές καρδιές
  • Μείωση της ανάγκης για γενική αναισθησία
  • Κατάλληλο για τα συστήματα VividTM E90 και VividTM E95
Hand holding the 9VT-D probe