Οικογένεια Venue™ από την GE HealthCare – Φτιαγμένο για Παιδιατρικούς και Νεογνικούς Ασθενείς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Venue για παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς.