Αναβαθμίστε το LOGIQ™ σας – αποκτήστε την προσωπική σας προσφορά τώρα!

Αυξήστε την αποτελεσματικότητά σας και τις διαγνωστικές σας δυνατότητες με νέες δυνατότητες που επικεντρώνονται στη διαχείριση ηπατικών παθήσεων.

  • 2D Shear Wave Elastography
  • UGAP
  • CEUS