Μελέτη περίπτωσης: ViewPoint 6 στη Γαστρεντερολογία – κάντε λήψη τώρα!

Οι γαστρεντερολόγοι στο Asklepios Paulinen Klinik στο Wiesbaden χρησιμοποιούν το ViewPoint 6 από τον Ιούλιο του 2020. Εδώ αναφέρουν τις εμπειρίες τους.