Proaktywne i spersonalizowane leczenie piersi


Zautomatyzowane badanie ultrasonograficzne piersi za pomocą Invenia ABUS pozwala lekarzom zwiększyć wykrywalność raka w gęstej tkance piersi. ABUS jest uzupełnienie mammografii, szczególnie istotnym dla pacjentek o gęstej tkance piersi.
Zaawansowana technologia zapewnia ustandaryzowane, powtarzalne, niezależne od użytkownika, pełne odwzorowanie piersi w 3D.


Poproś o spersonalizowaną ofertę
Invenia ABUS GE Ultraschallgerät Gynäkologie
 

Badania przesiewowe i diagnostyka


Spersonalizowane badania przesiewowe w kierunku raka piersi u pacjentek z gęstą tkanką piersi


Przy normalnej mammografii, u pacjentek z gęstą tkanką piersi, ponad 1/3 przypadków raka piersi może być maskowana i trudna do wykrycia1. Invenia ABUS 2.0 to przyjazna dla pacjenta, niejonizująca metoda badania, którą można stosować dodatkowo do mammografii u kobiet z gęstą tkanką piersi.


Około 40% wszystkich kobiet ma gęstą tkankę piersi.2 Ryzyko raka piersi u tych kobiet jest od czterech do sześciu razy wyższe.3 W gęstej tkance piersi rak piersi może łatwo pozostać niewykryty przez samą mammografię.

Zastosowanie ABUS jako badania uzupełniającego do mammografii daje wzrost czułości wykrywania inwazyjnego raka piersi o 57%4.

Badanie ultrasonografem Invenia ABUS 2.0 umożliwia przedstawienie całego i pełnego widoku tkanki piersi. Ta globalna perspektywa ułatwia wykrycie zmian i chorób.


Jak przebiega badanie?


Invenia ABUS 2.0 oferuje automatyczne wolumetryczne skanowanie Invenia ABUS 2.0 oferuje automatyczne wolumetryczne skanowanie ultrasonograficzne 3D, w tym optymalizację obrazu w celu osiągnięcia dokładnego i powtarzalnego obrazu, który lekarz może skutecznie ocenić.

1 Kolb, T., Lichy, J., Newhouse, JH, Porównanie wydajności mammografii przesiewowej, badania fizykalnego i USG piersi oraz ocena czynników, które na nie wpływają: Analiza 27 825 ocen pacjentów, Radiologia 2002; 225: 165–175
2 Pisano, ED, Gatsonis, C., i in. al. Wydajność diagnostyczna mammografii cyfrowej w stosunku do filmowej w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi, N Engl J Med 2005; 353. 1-11
3 Boyd, NF, Guo, H., i in. al., Gęstość mammograficzna oraz ryzyko i wykrywanie raka piersi N Engl J Med 2007, 356 (3): 227-2362
4 Wilczek, Leifland, et.al. Dodanie zautomatyzowanego ultrasonografu piersi 3D do badań mammograficznych u kobiet z heterogenicznymi i wyjątkowo gęstymi piersiami. Europejski Dziennik Radiologiczny 85 (2016) 1554–1563


Invenia ABUS GE Ultraschallgerät Gynäkologie Automatischer Brustultraschall

Technologia ultradźwiękowa


  • Szybszy i efektywniejszy proces badań przesiewowych
  • Potężna architektura obrazowania wykorzystująca technologię cSound™ Imageformer
  • Powtarzalne i znormalizowane skanowanie objętościowe 3D
  • Inteligentne algorytmy obrazowania
  • Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy
  • Anatomicznie ukształtowana głowica o wysokiej częstotliwości
  • Zwiększony komfort dla pacjentek
  • Skuteczna analiza i diagnoza
Invenia ABUS GE Ultraschallgerät Gynäkologie Ultraschallkopf

Szybki i skuteczny przebieg badań przesiewowych w badaniu ultrasonograficznym piersi


Od architektury po pionierskie algorytmy obrazowania – zaprojektowane z myślą o efektywnej integracji przepływu pracy. Invenia ABUS 2.0 to łatwa odtwarzalność badań, łatwość obsługi oraz optymalny komfortem pacjentki i operatora.

Wysoce wydajna architektura obrazowania


Architektura obrazowania umożliwia uzyskanie wyjątkowej wydajności i szybkich wyników w obrazowaniu piersi poprzez przejście od przetwarzania sprzętowego do programowego. Technologia obrazowania cSound rejestruje znacznie więcej danych i wykorzystuje je do tworzenia znaczących objętości o doskonałej jakości obrazu. Konwencjonalne parametry ręcznych urządzeń ultradźwiękowych, takie jak strefy ostrości i wzmocnienie, są automatycznie optymalizowane. Dlatego każdy piksel obrazu jest automatycznie ostry.Invenia ABUS GE Ultraschallgerät Gynäkologie automatischer Brustultraschall im Einsatz

Inteligentne algorytmy obrazowania


Zaawansowane algorytmy z jednoprzyciskową optymalizacją obrazu zapewniają wyjątkową jakość obrazu i odtwarzalność niezależną od operatora. Algorytmy obejmują m. in.: Tissue equalization (wyrównanie tkanki), Nipple Shadow Compensation (kompensacja cienia brodawki), Breast Border Detection (rozpoznanie granicy piersi) i Chest Wall Detection (rozpoznanie ściany klatki piersiowej). Wszystkie te algorytmy służą zminimalizowaniu artefaktów najlepiej, jak to możliwe, aby interpretujący badanie lekarz mógł skoncentrować się na najważniejszych rzeczach: anatomii.

Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy


Ekran dotykowy urządzenia ultradźwiękowego o wysokiej rozdzielczości z zaawansowaną technologią PCT (Projective Capacitive Touch) zapewnia prosty i płynny przepływ pracy. Dalszą optymalizację zapewnia ergonomiczny graficzny interfejs użytkownika. Wystarczy dotknąć wyróżnionych kolorem symboli, żeby intuicyjnie poruszać się po badaniu ultrasonograficznym piersi.

Invenia Abus GE Ultraschallgeraet Gynaekologie Schallkopf Groß

Przetwornik Reverse Curve™


Sonda ultradźwiękowa o wysokiej częstotliwości z odwróconą krzywą zapewnia doskonałą jakość obrazu. Sonda jest skonstruowana tak, aby jak najlepiej pasowała do kobiecej anatomii, dzięki czemu umożliwia pełne pokrycie tkanki piersi. Spójna i jednorodna kompresja zwiększa komfort badania dla pacjenta.


Invenia ABUS GE Ultraschall Gynäkologie Workstation

Skuteczna analiza i diagnoza


Wygenerowane obrazy są wysyłane do przeglądarki ABUS Viewer, która została zaprojektowana z myślą o szybkim i efektywnym przepływie pracy. Pełne badanie zajmuje zaledwie 3 minuty1. Jest to ogromna oszczędność czasu dla lekarzy, szczególnie w porównaniu z użyciem tradycyjnego ultrasonografu.
Objętości 3D są reprezentowane w opatentowanej 2-milimetrowej warstwie koronnej od skóry do ściany klatki piersiowej.

Wynik: Opcja diagnostyczna, która umożliwia szybką i intuicyjną analizę nawet przy trudnej anatomii i patologii piersi.

1 Obrazowanie piersi ARRS 2012: Badania przesiewowe/nowe technologie, Streszczenie ustne; Czas interpretacji przez radiologa dla zautomatyzowanej ultrasonografii 3D piersi, R. Brem


Program Mastery dla lekarzy ultrasonografistów


Program Mastery stawia na postępowe techniki szkoleniowe i jest prowadzony przez doświadczony zespół radiologów i ginekologów, a także specjalistów w zakresie zastosowań klinicznych. Program ma na celu pomoc w nabraniu wprawy przy interpretacji obrazów Invenia ABUS 2.0.

Szkolenie dla lekarzy:


Indywidualne samouczki i seminaria internetowe w internetowym portalu Mastery, a także interaktywne i multimodalne przetwarzanie przykładów (peer-to-peer) w celu szybkiego uczenia się dokładnej interpretacji oraz spójnej metody diagnozowania.

Szkolenie dla techników


Indywidualny coaching w zakresie technologii ultradźwiękowej, anatomii, zapisu ABUS i analizy jakości.

Trzydniowe szkolenie prowadzone przez specjalistę ABUS ds. zastosowań klinicznych na miejscu podczas instalacji.


Invenia ABUS GE Ultraschallgerät Gynäkologie Schulung am Gerät

Wdrożenie i wsparcie marketingowe:


Profesjonalnie opracowane cyfrowe materiały marketingowe i osobiste wsparcie na etapie wdrażania wspierają całościowe podejście do koncepcji ABUS.

Potrzebujesz więcej informacji?

Invenia jest znakiem handlowym firmy General Electric..