Versana Premier™ od společnosti GE Healthcare – vyžádejte si Vaši osobní nabídku!


Rychlá a spolehlivá diagnostika řady nemocí

  • Spolehlivý

  • Univerzální

  • ProduktivníVersana Premier je ochranná známka společnosti General Electric.