Versana Active™ от GE Healthcare – вземете своята персонална оферта сега!


Професионално изобразяване

  • Качеството на изобразяване на Versana Active се нарежда сред най-добрите в своя клас

  • Лесна поддръжка, отстраняване на неизправности и ремонт

  • Надеждни инструменти за правилна диагностикаVersana Active is a trademark of the General Electric Company.